Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

A001138 - Externe bijstand P&I

Digipolis is op zoek naar een externe medewerker om de groep Preventie en interventie te versterken. Dit team ontfermt zich over alle incidenten aangaande het netwerk, serverpark en centrale infrastructuur in tweede lijnsondersteuning. Dit team focust zich meer en meer op preventie en smartops-healing activiteiten.
We zoeken naar een externe consultant om het team te versterken bij het oplossen van incidenten en preventieve monitoring.
ZIE BIJLAGE


Datum van verzending van deze aankondiging
14-01-2019
Publicatiedatum
14-01-2019
Deadline
24-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Digipolis
Postadres
Generaal Armstrongweg 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33389778
Fax
-
E-mail
birgit.conjaerts@digipolis.be
Hoofdadres
http://www.digipolis.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330242
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!