Aankondiging van een gegunde opdracht

OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BETREFFENDE DE MAINTENANCE EN AANKOOP VAN GENERO EN BDS PRODUCTEN, ALSOOK AANVERWANTE OPLEIDINGS EN CONSULTANCY DIENSTEN VOOR REKENING VAN DE FOD JUSTITIE IN BELGIE

De onderhavige opdracht betreft diensten betreffende de maintenance en aankoop van Genero en BDS producten, alsook aanverwante opleidings en consultancy diensten.

Datum van verzending van deze aankondiging
26-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD JUSTITIE-Stafdienst ICT
Postadres
Eversestraat, 1
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
michel.meurice@just.fgov.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1120 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer