Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor leveren van Microsoft-producten en -diensten

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
04-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres
De Pintelaan 185
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Sophie Sieben
E-mail
sophie.sieben@uzgent.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
156149.78 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
REALDOLMEN NV , A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1199 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer