Rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor levering, inrichting en hosting van een LMS (learning management system) als een "Software As A Service" oplossing

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
14-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Opdrachtcodes (CPV)
48190000 - Software voor onderwijsdoeleinden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw
Postadres:
Zandpoortvest 60
Plaats:
Mechelen
Postcode:
2800
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
info@thomasmore.be

Overige nadere inlichtingen

Template voor het VERPLICHTE UEA-document dat door kandidaten moet worden ingediende werd beschikbaar gesteld bij de te downloaden documenten. Template for the obligatory espd-document candidates need to fill out, is added to the documents that can be downloaded.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer