Aankondiging van een gegunde opdracht

7.1.5.100. Raamovereenkomst - Prestaties van veiligheids- en gezondheidscoördinatie - Aankoopcentrale - Dienstenopdracht - Openbare procedure

Het voorwerp van onderhavige dienstenopdracht bestaat in de verwezenlijking, op aanvraag, van de veiligheids- en gezondheidscoördinatie in de zin van het K.B. van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke en mobiele werkplaatsen.
De veiligheids- en gezondheidscoördinatie betreft de ontwerp- en uitvoeringsfase van werken die dienen te worden gerealiseerd ter uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de tenlasteneming door de Federale Staat regelt van een investeringsprogramma onder de vorm van verschillende initiatieven bestemd om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.
Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat als bijlage van deze bekendmaking gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-03-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
71317100 - Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle
71317200 - Gezondheids- en veiligheidsdiensten
71317210 - Advies inzake gezondheid en veiligheid
Contracttype
-
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw AC Bauduin
E-mail
adjudications.beliris@mobilit.fgov.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
251165.75 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
Laagste offerte
259061 EUR
Hoogste offerte
259061 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Cosep , Rue du Fond Cattelain, 1435 Mont-Saint-Guibert, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
SGI Ingenieurs , Rue Jean Sonet, 5032 Gembloux, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer