Aankondiging van een gegunde opdracht

Vernieuwing van de onderhoudscontracten voor de IBM sofware in gebruik bij de Rijkdienst ( Subscription and Support) en de aankoop van bijkomende licenties voor deze software (Additional license)

Openbare procedure onder de modaliteit van een raamovereenkomst
Overheidsopdracht betreffende de vernieuwing van de onderhoudscontracten vvor de IBM software in gebruik bij de Rijksdienst (Subscription and Support) en de aankoop van de bijkomende licenties voor deze software ("Additional License")

Datum van verzending van deze aankondiging
23-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Postadres
Keizerslaan 7
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ICT Directie
E-mail
administratie.ict@rva.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
206504.11 EUR
Hoogste offerte
209474.43 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
NV I.R.I.S. ICT , Mechelsesteenweg 542, 1800 Vilvoorde, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
120549.43 EUR
Hoogste offerte
123877.19 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
NV I.R.I.S. ICT , Mechelsesteenweg 542, 1800 VILVOORDE, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
97731.55 EUR
Hoogste offerte
98689.42 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
NV I.R.I.S. ICT , Mechelsesteenweg 542, 1800 VILVOORDE, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
2412.03 EUR
Hoogste offerte
2435.67 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
NV I.R.I.S. ICT , Mechelsesteenweg 542, 1800 VILVOORDE, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1199 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer