Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst voor leveren van Citrix-licenties, supportcontract voor de Citrix-licenties + voor ondersteuning Windows & Citrix

Raamovereenkomst voor leveren van Citrix-licenties, supportcontract voor de Citrix-licenties + voor ondersteuning Windows & Citrix

Publicatiedatum
01-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Postadres
Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Peleman Ilse

Overige nadere inlichtingen

Erratum 1 werd gepubliceerd op 01/09/2016. De inhoud hiervan moet verplicht mee in rekening genomen worden door de inschrijvers bij het indienen van de offerte.