Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

A001041 - Slimme waterdetectie oplossing

Digipolis wil het beheer van één van haar gebouwen aan de Generaal Armstrongweg optimaliseren.
Waterdetectie is één van de domeinen waarop we inspelen, meer bepaald het (proactief) opsporen, analyseren en oplossen van waterlekken. Deze lekken zijn vaak een verborgen en stil probleem op niet eenvoudig toegankelijke plaatsen. De snelheid van detectie en herstelling bepaalt in grote mate de impact van de waterschade. Het is dus belangrijk om waterlekken zo snel mogelijk op te sporen en liefst te voorkomen.
ZIE BIJLAGE


Datum van verzending van deze aankondiging
04-02-2019
Publicatiedatum
04-02-2019
Deadline
07-03-2019
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Digipolis
Postadres
Generaal Armstrongweg 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33389778
Fax
-
E-mail
birgit.conjaerts@digipolis.be
Hoofdadres
http://www.digipolis.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332060
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!