Rectificatie

Raamovereenkomst Technische Ondersteuning door ICT-Profielen

De Raamovereenkomst heeft als voorwerp in hoofdzaak het vraag gestuurd, op een flexibele manier
en aan marktconforme voorwaarden uitvoeren van diverse ICT-opdrachten in middelenverbintenis door de opdrachtnemer
via door hem geselecteerde ICT-Medewerkers (Onderaannemers) voor de ondersteuning van verschillende aanbestedende
overheden (=Klanten).
De gekozen opdrachtnemer vervult als hoofdaannemer de rol van een “Managed Service Provider” (MSP). Hierbij moet de
gekozen opdrachtnemer zich volledig neutraal opstellen (“vendor neutral”), hetgeen o.a. inhoudt dat hij geen eigen personeel
mag inzetten voor de eigenlijke uitvoering van de ICT-opdrachten.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres:
Havenlaan 88 bus 60
Plaats:
Brussel
Postcode:
1000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Team Plaatsing en rapportering
E-mail:
aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

Bijkomend document opgeladen: Vragen en antwoorden Technische ondersteuning ICT-profielen_REC1_33672.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer