Aankondiging van een gegunde opdracht

ICT/2017.02 Gezichtherkenning

De onderhavige opdracht betreft de levering van een algoritme voor gezichtsherkenning (1-to-1 matching) aan de Belgische FOD Buitenlandse Zaken voor een periode van 4 jaar.

Datum van verzending van deze aankondiging
26-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD Buitenlandse Zaken
Postadres
Karmelietenstraat 15
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
ICT.contracts-procurement@diplobel.fed.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
240000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
62348.95 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Zetes NV
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer