Digipolis
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

A001269 - Business Analist Markten & Foren

In het kader van het project Marktbeheer is nood aan capaciteit voor business architectuur.
De kandidaat moet beschikken over een ruime technische bagage enerzijds en aantoonbare ervaring met business analyse / architectuur anderzijds.
Bovendien letten we op communicatieve vaardigheden van de kandidaat in functie van een vlotte samenwerking binnen ons team en naar de klant toe.
De Digipolis business analist fungeert als architect-consulent tussen de klant, de eigen organisatie en de ICT-markt. Hij/zij reikt gefundeerde voorstellen aan voor innovatieve totaaloplossingen ondersteund door ICT.
Het eindresultaat dat de business analist aflevert is een architectuur voorstel & user stories om de gewenste situatie te bereiken. De afgeleverde oplossingsvoorstellen zijn op maat gemaakt van de klant, in de taal van de klant en komen tegemoet aan diens toekomstvisie.
De business analist werkt op een agile wijze in een fluide organisatievorm.
ZIE BIJLAGE


Datum van verzending van deze aankondiging
11-06-2019
Publicatiedatum
11-06-2019
Deadline
18-06-2019
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Digipolis
Postadres
Generaal Armstrongweg 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33389778
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.digipolis.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343995