Aankondiging van een gegunde opdracht

Smart City Tool Box - Raamovereenkomst ondersteuning door specialisten op vlak van informatieveiligheid

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
24-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54
Plaats
Kortrijk
Postcode
8500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Hans Verscheure
E-mail
hans.verscheure@kortrijk.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
440680.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Apogado , Nattehofstraat 33B, 2800 Mechelen, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1120 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer