Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst voor leveren van Citrix-licenties, supportcontract voor de Citrix-licenties + voor ondersteuning Windows & Citrix

Raamovereenkomst voor leveren van Citrix-licenties, supportcontract voor de Citrix-licenties + voor ondersteuning Windows & Citrix

Publicatiedatum
22-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Postadres
Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Peleman Ilse

Overige nadere inlichtingen

Dit betreft een herpublicatie van ERRATUM 1 (identiek) omdat bij de eerste publicatie van dit ERRATUM is de Europese publicatie ervan niet doorgekomen.