Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

A000800 - junior business analist

Het voorwerp van de opdracht is: Analyse en re-engineering van de medische en
preventie processen en ondersteuning van het applicatielandschap van de
Gemeenschappelijke Preventiedienst Antwerpen.
Binnen deze projecten en ondersteuningsgebied zal de Business analist, in nauwe
samenwerking met het projectteam van Preventiedienst en Digipolis, de volgende taken
uitvoeren:
· Analyseren en uitwerken voorstel voor aanpassingen aan het medisch
platform Regas en planningssysteem Hospiview
· Analyseren en en uitwerken voorstel voor aanpassingen aan de Preventie
processen en platform
· Change- en implementatieplan uitwerken
Ondersteuning van huidig applicatielandschap
ZIE BIJLAGE.


Datum van verzending van deze aankondiging
29-01-2018
Publicatiedatum
29-01-2018
Deadline
14-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Digipolis
Postadres
Generaal Armstrongweg 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33387725
Fax
-
E-mail
Greet.Royers@digipolis.be
Hoofdadres
http://www.digipolis.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297804
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1768 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!