Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Senior Business analist FM

Het departement Facility Management evolueert door integratie van OCMW Gent met Stad Gent en groeiende focus op klantenservice. Dit creëerde een behoefte naar een vereenvoudiging en optimalisatie van de ondersteunende systemen.

Datum van verzending van deze aankondiging
22-01-2018
Publicatiedatum
Deadline
30-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Digipolis
Postadres
Bellevue 1
Plaats
Ledeberg (Gent)
Postcode
9050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Michiel Strybol
Telefoon
+32 92660900
Fax
+32 92315521
E-mail
overheidsopdrachten.gent@digipolis.be
Hoofdadres
www.digipolis.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297044
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer