Aankondiging van een gegunde opdracht

Het ter beschikking stellen en actueel houden van een archiefbeheersysteem.

Het ter beschikking stellen en actueel houden van een archiefbeheersysteem.

Datum van verzending van deze aankondiging
30-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
48780000 - Software voor systeem-, opslag- en inhoudbeheer
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaams Parlement
Postadres
Leuvenseweg 86
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wim De Wolf
E-mail
aanbestedingen@vlaamsparlement.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
209920.00 EUR
Hoogste offerte
1164348.00 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Katholieke Universiteit Leuven , Waaistraat 6 bus 5105, 3000 Leuven, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer