Rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor levering, inrichting en hosting van een LMS (learning management system) als een "Software As A Service" oplossing

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
17-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Opdrachtcodes (CPV)
48190000 - Software voor onderwijsdoeleinden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw
Postadres:
Zandpoortvest 60
Plaats:
Mechelen
Postcode:
2800
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
info@thomasmore.be

Overige nadere inlichtingen

De inhoud van erratum 5 is terug te vinden bij de te downloaden documenten en bevat vragen, gesteld door potentiële kandidaten, en de antwoorden op die vragen van de aanbestedende overheid. Verder wordt er door de aanbestedende overheid nogmaals informatief opgesomd welke documenten, referenties, attesten,... zeker moeten worden ingediend door alle kandidaten voor deze oproep tot kandidaatstelling. Alle kandidaten dienen verplicht rekening te houden met de inhoud van dit erratum bij het indienen van hun kandidatuur. De periode met de mogelijkheid tot het stellen van vragen voor het indienen van kandidaturen wordt bij deze ook afgesloten.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer