Rectificatie

Selectie en ontwikkeling van een toepassing voor het geïntegreerd beheer van de human resources (HRM-systeem)

Deze opdracht heeft als voorwerp de keuze van een softwareoplossing voor het humanresourcesmanagement van Actiris en de uitvoering ervan (analyse, implementatie en onderhoud).
De opdracht omvat verschillende analyse- en implementatiefases.
Dit eerste deel van de overeenkomst mag niet langer dan twee jaar duren.
Het zal worden gevolgd door de exploitatie en het onderhoud van het systeem voor een periode van 6 jaar.
Deze opdracht bestaat uit slechts één perceel. Conform artikel 58 van de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten, heeft Actiris besloten onderhavige opdracht niet in percelen te onderverdelen om volgende hoofdredenen:
- De onderverdeling in percelen zou de uitvoering van onderhavige overheidsopdracht op technisch vlak kunnen bemoeilijken.
- De noodzaak om de opdrachtnemers van de verschillende percelen te coördineren zou de goede verwezenlijking van de opdracht in gevaar kunnen brengen.

Datum van verzending van deze aankondiging
02-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
72210000 - Programmering van softwarepakketten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Actiris
Postadres:
Sterrenkundelaan 14
Plaats:
Brussel
Postcode:
1210
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
marguerite.frebutte@actiris.be

Overige nadere inlichtingen

2.5.3. Financiële draagkracht en technische bekwaamheid De inschrijver moet drie referenties bezitten voor een gecumuleerde waarde op een jaar van minstens een en een half miljoen euro, ...

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer