Rectificatie

Oproep tot kandidaatstelling voor het bekomen van een erkenning als adviesorgaan voor digitale verkiezingssystemen.

Het is niet strikt genomen een overheidsopdracht die uiteindelijk leidt tot een gunning, maar een oproep tot kandidaatstelling voor het bekomen van een erkenning als adviesorgaan voor digitale verkiezingssystemen (zie beschrijvend document in bijlage) . Het formaat van de aankondiging van een opdracht wordt gebruikt om maximale publiciteit te garanderen voor deze oproep tot kandidaatstelling.
Voorwerp van de oproep
Het adviesorgaan ziet erop toe dat de verkiezingssystemen het stemgeheim bewaren en dat deze voldoen aan het principe van “one man one vote”.
De regelgeving verplicht de bevoegde autoriteit bij ieder verkiezing vast te stellen dat de bij de verkiezing gebruikte digitale systemen en processen de integriteit van de gegevens en het geheim van de stemming waarborgen.
Om tot deze vaststelling te kunnen komen wint de leverancier van het systeem advies in bij een adviesorgaan dat (vooraf) erkend werd door de bevoegde autoriteiten.

Datum van verzending van deze aankondiging
11-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
72810000 - Automatiseringscontrole

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Postadres:
Park Atrium Koloniesstraat 11
Plaats:
Brussel
Postcode:
1000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
regis.trannoy@rrn.fgov.be

Overige nadere inlichtingen

Er werd een informatiesessie op 10/01/2018 georganiseerd voor de potentiële kandidaten. Naderhand publiceren de overheden het proces-verbaal van de informatiesessie (+ slides + antwoorden op de vragen) op de website e-notification.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer