Rectificatie

Overheidsopdracht voor de modernisering van de website www.verkiezingen.fgov.be en het onderhoud hiervan

De AD Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken wenst haar website www.verkiezingen.fgov.be te vernieuwen (met inbegrip van de pagina’s http://verkiezingen.fgov.be/stat/nl/statelc/elec.php?sdate=2012-08-01) volgens hetzelfde ontwerp als de websites www.crisiscentrum.be / www.civieleveiligheid.be / www.ibz.be. Het grafische thema bestaat al en kan geleverd worden voor een DRUPAL 7-omgeving, maar wij wensen te migreren naar een DRUPAL 8-omgeving. Deze template moet responsive zijn en aangepast aan de navigatie op tablets en smartphones en op gelijkaardige wijze weergegeven worden op Internet explorer, Chrome, Firefox, Safari en Opera. De code moet compatibel zijn met de Anysurfer-vereisten.

Datum van verzending van deze aankondiging
12-03-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
72413000 - Diensten voor het ontwerpen van websites

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Postadres:
Park Atrium Koloniesstraat 11
Plaats:
Brussel
Postcode:
1000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
regis.trannoy@rrn.fgov.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
12-03-2018
Te lezen:
15-03-2018

Overige nadere inlichtingen

Gevolg met probleem van e-tendering

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer