Aankondiging van een gegunde opdracht

Elektronisch Patiëntendossier

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
15-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
48180000 - Medische software
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regionaal Ziekenhuis H Hart Tienen
Postadres
Kliniekstraat 45
Plaats
Tienen
Postcode
3300
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Jef De Souter
E-mail
jef.desouter@rztienen.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
6537807.15 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Nexuzhealth nv , Universiteitslaan 9, 3500 Hasselt, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer