Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VIA DE FREE MARKET VOOR DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD VAN EEN SYSTEEM DAT THEORETISCHE EXAMENS MOGELIJK MAAKT MET HET OOG OP HET VERKRIJGEN

De onderhavige opdracht betreft de installatie en het onderhoud van een systeem dat theoretische examens mogelijk maakt met het oog op het verkrijgen van vliegvergunningen of kwalificaties in overeenstemming met de Europese Verordening 1178/2011 en de Nationale Regelgeving.
Hiervoor wordt de procedure van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gekozen.
Deze opdracht bevat 2 items:
- de installatie van het extern gehoste systeem;
- het onderhoud en de ondersteuning van het systeem;


Datum van verzending van deze aankondiging
18-03-2019
Publicatiedatum
18-03-2019
Deadline
26-04-2019
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD Mobiliteit en Vervoer
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Philippe D'homme
Telefoon
+32 22774398
Fax
-
E-mail
Philippe.DHomme@mobilit.fgov.be
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335977
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335977
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!