Aankondiging van een gegunde opdracht

AANKOOP DIENST: GEOGRAFISCH INFORMATIESYSTEEM

Aankoop van een dienst: GIS (Geografisch Informatiesysteem) voor Hulpverleningszone Centrum: basisinfrastructuur en crisistoepassing
De raamovereenkomst bevat volgende componenten:
- implementatie van de basisinfrastructuur en crisistool en de hiermee verbonden kosten voor projectwerking én opleidingen;
- inladen/operationeel maken van de gegevens;
- licentiekosten over 6 jaar (staging + productie);
- SLA voor de resterende periode van de 5 jaar, na het verlopen van de garantieperiode (zie specificaties onderhoud SLA);
- Aanvullende bijstand (correctief en adaptief onderhoud) voor de restperiode van de 5 jaar na verlopen van de garantieperiode (zie technisch-inhoudelijke bepalingen).

Datum van verzending van deze aankondiging
23-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
72200000 - Softwareprogrammering en -advies
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hulpverleningszone Centrum
Postadres
Roggestraat 70
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
paul stevens
E-mail
paul.stevens@brandweerzonecentrum.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
330578.51 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
314840.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
SIGGIS NV , Excelsiorlaan 25, 1830 ZAVENTEM, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer