Aankondiging van een gegunde opdracht

Levering en installatie van software voor de boekhouding en beleids- en beheerscyclus voor Stad en OCMW

Levering en installatie van software voor de boekhouding en beleids- en beheerscyclus voor Stad en OCMW

Datum van verzending van deze aankondiging
10-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Oostende
Postadres
Edith Cavellstraat 15
Plaats
Oostende
Postcode
8400
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jürgen Seys - financieel beheerder
E-mail
jurgen.seys@sho.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
212521.96 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Cevi nv , Bisdomplein 3, 9000 Gent, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1120 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer