Rectificatie

OVERHEIDSOPDRACHT OVER EEN PARTNER VOOR DE DIENSTVERLENING VAN EEN SOCIAAL SECRETARIAAT EN EEN PLANNINGSTOOL VOOR EEN DIENSTENCHEQUES BEDRIJF

De procedure heeft tot doel een partner (dienstverlener met de bereidheid en ingesteldheid om probleemoplossend samen te werken) te vinden voor de dienstverlening van een sociaal secretariaat en een planningstool voor de poetshulpen van Partena Dienstencheques vzw.

Datum van verzending van deze aankondiging
11-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
48332000 - Software voor het maken van dienstregelingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Partena Dienstencheques vzw
Postadres:
Sluisweg 2
Plaats:
Gent
Postcode:
9000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Florence Walravens
E-mail:
florence.walravens@partenapromeris.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
15-01-2018 14:00
Te lezen:
22-01-2018 10:00

Overige nadere inlichtingen

Verduidelijking bij de selectieleidraad: De aanbestedende overheid eist niet dat de kandidaat een erkend sociaal secretariaat is zoals bedoeld in Artikel 50 van het KB tot wijziging van hoofdstuk IV van KB 28/11/69 tot uitvoering van de wet van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (d.d. 05/08/1998). Met de term "dienstverlening van een sociaal secretariaat" wordt bedoeld dat de kandidaat de taken uitvoert die vermeld worden in Sectie I - Artikel 6.1.2.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1199 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer