Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

RO reparatieschalen en T-aanboorstukken

Raamovereenkomst voor het leveren van reparatieschalen, reparatieschalen met spruit en T-aanboorstukken.

Datum van verzending van deze aankondiging
08-01-2019
Publicatiedatum
08-01-2019
Deadline
11-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
44167200 - Reparatieklemmen en -ringen
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
ronald.raes@farys.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!