Kantoor

Kantoormachines, fotokopieermachines, kantooruitrusting, toebehoren voor scanners, toner voor printers, toner voor fotokopieerapparaten, rekenmachines, kasregisters, papierversnipperaars, kantoorbenodigdheden, inktproducten, balpennen, markeerstiften, potloden, ringmappen, papier, enveloppen, computers, draagbare computers of laptops, desktop computers, beeldschermen, inktjet printers, laserprinters, ...
Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente Aankondiging van een gegunde opdracht

Multifunctionals - KONOT, Keender, OPOHvT en SKOLO

Deze aanbesteding betreft de levering van Multifunctionals voor de stichtingen, KONOT, Keender, OPOHvT en SKOLO. Deze stichtingen zijn allen actief in het basisonderwijs. Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomt met één leverancier per stichting voor de efficiënte en kwaliteit uitstekende Multifunctionals.
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten (30000000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Technifutur ASBL Aankondiging van een gegunde opdracht

PC's, PC's portables, Ecrans et Adaptateurs

Dans le cadre de ses activités de formation, Technifutur souhaite acquérir des pc’s, des pc’s portables, des écrans et des adaptateurs.
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Computeruitrusting en -benodigdheden (30200000)
Regiocode (NUTS) Arr. Liège (BE332)
Purmerendse ScholenGroep Aankondiging van een gegunde opdracht

Multifunctionals

De aanbestedende dienst is voornemens een raamovereenkomst te sluiten met één leverancier ten behoeve van de huur van multifunctionals en repro-apparaten en de dienstverlening die noodzakelijk is om gebruik te (blijven) maken van de multifunctionals en repro-apparaten gedurende de looptijd van de overeenkomst. Hieronder valt o.a. het leveren van toners, nietjes, etc. De levering, installatie, impl...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten (30000000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
De Groeiling, Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Aankondiging van een gegunde opdracht

Multifunctionals - De Groeiling, SCOT, Ithaka, SOTOG en Stip

Deze aanbesteding betreft de levering van Multifunctionals voor de stichtingen: de Groeiling, SCOT, Ithaka, SOTOG en Stip. Deze stichtingen zijn allen actief in het basisonderwijs. Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomt met één leverancier per stichting voor de efficiënte en kwaliteit uitstekende Multifunctionals.
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten (30000000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Contractables Aankondiging van een gegunde opdracht

EA ICT Hardware voor Stichting Onze Wijs

De aanbesteding betreft een raamovereenkomst voor levering van; laptops;desktop PC's;tablets;aanverwante apparatuur als beeldschermen, toetsenborden, dockingstations, etc;overige front-end ICT hardware.
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Computerapparatuur (30230000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Commune de Montigny-le-Tilleul Aankondiging van een gegunde opdracht

Renouvellement du parc informatique – Marché conjoint Administration communale et CPAS de Montigny-le-Tilleul

Le marché concerné est un marché de fournitures par achat ayant pour objet Le renouvellement du parc informatique de l’Administration communale et du CPAS de Montigny-le-Tilleul. Ce marché est divisé en 2 lots :  Lot 1 : Serveurs : acquisition, installation (réinstallation et paramétrage) et maintenance des serveurs et du matériel annexes ainsi que la fourniture des licences  Lot 2 : Ordinateurs...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Computeruitrusting en -benodigdheden (30200000)
Regiocode (NUTS) Arr. Charleroi (BE32B)
VZW Diensten ter Ondersteuning van Katholiek Onderwijs Rectificatie

Raamovereenkomst voor schoolmateriaal

Raamovereenkomst voor schoolmateriaal. De raamovereenkomst is voornamelijk (maar niet uitsluitend) gericht op onderwijsinstellingen en psychiatrische en orthopedagogische centra. De opdracht richt zich tot opdrachtnemers die beschikken over een zeer breed gamma aan artikelen en tevens over belangrijke voorraden die “just in time”-leveringen mogelijk maken. Verder beschikken ze over de logistieke m...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Kantoorbenodigdheden (30192000)
Regiocode (NUTS) Belgique/België (BE)
provincie Limburg Rectificatie

Raamovereenkomst voor het huren van hoge volume digitale print/kopieertoestellen en multifunctionals

Raamovereenkomst voor het huren en plaatsen van nieuwe hoge volume digitale print/kopieertoestellen en multifunctionals, die in onze noden voor de volgende 5 jaar moeten voorzien. De opdracht bestaat uit 3 percelen. Voor perceel 1 en 3 zal de doorlooptijd 60 maanden bedragen. Voor perceel 2, ‘Huren van hoge volume digitale print/kopieertoestellen’ zal de doorlooptijd slecht 48 maanden bedragen. De...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Fotokopieer- en offsetdrukmachines (30120000)
Regiocode (NUTS) Prov. Limburg (BE) (BE22)
Regionale Belasting Groep Aankondiging van een opdracht

Dienstverlening kantoorautomatisering

Het contract met de huidige dienstverlener van de kantoorautomatisering verloopt in mei 2022. De Regionale Belasting Groep dient de opdracht opnieuw aan te besteden. De scope van deze aanbesteding betreft in ieder geval de volgende diensten: - werkplekdienstverlening, - eindgebruikersondersteuning, - service integratie WAN leverancier - beheer Office LAN/ WLAN, - Informatiebeveiliging/privacy - ve...
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (72000000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Leids Universitair Medisch Centrum Aankondiging van een opdracht

Personeels- en werkplekplanning

Dit betreft de Europese openbare aanbesteding van het LUMC voor het sluiten van een Overeenkomst met één Opdrachtnemer voor het leveren, adviseren, implementeren en onderhouden van een personeels- en werkplekplanning en de functionaliteit tijdsregistratie oplossing (hierna aangeduid als oplossing) voor het LUMC.
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Softwareondersteuningsdiensten (72261000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Centrale de marchés de l'enseignement Catholique Aankondiging van een gegunde opdracht

livraison de projecteurs, tableaux et écrans

fournitures de projecteurs, tableaux et écrans
Publicatie16-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten (30000000)
Regiocode (NUTS) Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BE1)
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Aankondiging van een gegunde opdracht

Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava energijsko učinkovite računalniške opreme za potrebe SID banke, d.d., Ljubljana v obdobju štirih (4) let.
Publicatie15-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Computeruitrusting en -benodigdheden (30200000)
Regiocode (NUTS) Osrednjeslovenska (SI041)
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Aankondiging van een gegunde opdracht

DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO PRŮBĚŽNÉ A OPAKOVANÉ NÁKUPY VÝPOČETNÍ TECHNIKY_Červenec_01/2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky. Blíže viz zadávací podmínky.
Publicatie15-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Draagbare computers (30213100)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” Aankondiging van een gegunde opdracht

Kancelejas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm

Kancelejas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm
Publicatie15-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Kantoorbenodigdheden (30192000)
Regiocode (NUTS) Zemgale (LV009)
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Aankondiging van een gegunde opdracht

Dodávka kancelářských potřeb na základě RD - objednávka č. 5

Nákup kancelářských potřeb na základě RS dle přiložené specifikace
Publicatie15-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor (30190000)
Regiocode (NUTS) Zlínský kraj (CZ072)
Technická univerzita v Liberci Aankondiging van een gegunde opdracht

150_KV_DNS pro dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů

ZAVEDENÍ DNS. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů a splnění s tím souvisejících závazků.
Publicatie15-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Computeruitrusting en -benodigdheden (30200000)
Regiocode (NUTS) Liberecký kraj (CZ051)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aankondiging van een gegunde opdracht

PC a notebooky pro JU DNS II

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky definované CPV kódy uvedenými v čl. 4 Zadávací dokumentace, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
Publicatie15-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Personal computers (30213000)
Regiocode (NUTS) Jihočeský kraj (CZ031)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aankondiging van een gegunde opdracht

Dodávka počítačů, monitorů a notebooků pro JU II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních počítačů, LCD monitorů a notebooků pro Jihočeskou univerzitu na základě rámcové dohody uzavřené na 2 roky
Publicatie15-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Draagbare computers (30213100)
Regiocode (NUTS) Jihočeský kraj (CZ031)
Национален статистичекси институт Aankondiging van een gegunde opdracht

Доставка на копирна хартия за нуждите на Националния статистически институт.

Доставка на копирна хартия за нуждите на Националния статистически институт.
Publicatie15-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Xerografisch papier (30197644)
Regiocode (NUTS) България  (BG)
Министерство на вътрешните работи Aankondiging van een gegunde opdracht

Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и администрациsта на Министерство на вътрешните работи" по Рамково споразумение № СПОР-9/08.06.2020 г. на ЦОП.
Publicatie15-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Xerografisch papier (30197644)
Regiocode (NUTS) София (столица) (BG411)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Aankondiging van een gegunde opdracht

Dobava potrošnega materiala za tiskalnike

Dobava potrošnega materiala za tiskalnike
Publicatie15-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair (30100000)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
Agentura pro podnikání a inovace Aankondiging van een gegunde opdracht

Dodávka stravovacích poukázek pro API

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který dle požadavků Zadavatele zajistí dodávku stravovacích poukázek pro zaměstnance Zadavatele, včetně dopravy do místa plnění, vše za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci - souhrn za 3. čtvrtletí 2021
Publicatie15-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Maaltijdcheques (30199770)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO Aankondiging van een gegunde opdracht

Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v petih sklopih

Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih
Publicatie15-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Drukpapier (30197630)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Aankondiging van een gegunde opdracht

Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v petih sklopih

Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v 5 sklopih
Publicatie15-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Drukpapier (30197630)
Regiocode (NUTS) Slovenija (SI)
office Culturel Départemental Mayotte Aankondiging van een gegunde opdracht

acquisition et maintenance de matériels scéniques et audiovisuels (Relance des lots 1-2-3-4 et 6)

relance du marché Acquisition et maintenance de matériels scéniques et audiovisuels:- lots 1 Acquisition et maintenance des consoles de mixage- lots 2 Acquisition et maintenance des matériels sonorisation façade et retour- lots 3 Acquisition des matériels d'éclairage de spectacle- lots 4 Acquisition des haut-parleurs- lots 6 Acquisition des matériels audiovisuels
Publicatie15-10-2021
Opdrachtcode (CPV) Meubilair (39100000)
Regiocode (NUTS) Mayotte (FRY50)
truck tower-crane sharing