Kantoor

Kantoormachines, fotokopieermachines, kantooruitrusting, toebehoren voor scanners, toner voor printers, toner voor fotokopieerapparaten, rekenmachines, kasregisters, papierversnipperaars, kantoorbenodigdheden, inktproducten, balpennen, markeerstiften, potloden, ringmappen, papier, enveloppen, computers, draagbare computers of laptops, desktop computers, beeldschermen, inktjet printers, laserprinters, ...
Gemeente Gouda Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveren ICT-hardware voor de gemeentelijke werkplek

De aan te besteden Opdracht bestaat uit Hardware • laptops; • iPads; • mini pc's; • monitoren • usb-c docking stations. Randapparatuur • kabels (hdmi, display port); • monitoren; • muizen en toetsenborden.
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten (30000000)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
Association intercommunale pour le développement économique durable de la Province de Luxembourg Rectificatie

LIBIN - Marché public de fournitures "Conception, installation, intégration, mise à disposition et maintenance d'un démonstrateur quantique"

Afin de contribuer à la mise en place de la fiche 140 du plan de relance wallon (PRW) dont l’objet est de créer le pôle d’excellence wallon en Cybersécurité, IDELUX, avec ses partenaires, souhaite développer un projet visant la création d’un point focal sur son site de Galaxia pour répondre rapidement aux enjeux du territoire en matière de cybersécurité. La création de ce point focal qui permettra...
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Supercomputer (30211100)
Regiocode (NUTS) Arr. Neufchâteau (BE344)
Association intercommunale pour le développement économique durable de la Province de Luxembourg Rectificatie

Libin - marché de fourniture "conception, installation, intégration, mise à disposition et maintenance d'un cyber range"

Afin de contribuer à la mise en place de la fiche 140 du plan de relance wallon (PRW) dont l’objet est de créer le pôle d’excellence wallon en Cybersécurité, IDELUX, avec ses partenaires, souhaite développer un projet visant la création d’un point focal sur son site de Galaxia pour répondre rapidement aux enjeux du territoire en matière de cybersécurité. La création de ce point focal qui permettra...
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Supercomputer (30211100)
Regiocode (NUTS) Arr. Neufchâteau (BE344)
Scholengemeenschap Pieter Zandt Aankondiging van een opdracht

Touchscreens

Het leveren en installeren van touchscreens, monitoren en dockingstations op de locaties van de Pieter Zandt Scholengemeenschap en het verlenen van service t.a.v. de touchscreens, monitoren en dockingstations.
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Touchscreenmonitors (30231320)
Regiocode (NUTS) Nederland (NL)
PROCLIM Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst: aankoop en levering van xerografisch papier wit - gekleurd en digitaal papier (A4 / A3)

PROCLIM, de aankoopcentrale van het provinciebestuur Limburg, wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van 4 jaren betreffende de aankoop van xerografisch en digitaal papier. Zowel provinciale instellingen als de lokale, openbare besturen in Limburg (steden, gemeenten, OCMW's, politiezones, ...) kunnen desgewenst - na mandaatstelling - deelnemen aan en instappen in deze raamoveree...
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Fotokopieer- en xerografisch papier (30197642)
Regiocode (NUTS) Prov. Limburg (BE) (BE22)
Centrale de Négociation pour les Achats Hospitaliers Aankondiging van een opdracht

Accord-cadre de fournitures ayant pour objet la fourniture de consommables informatiques et de fournitures de bureau

L’Accord-cadre a pour objet la fourniture, aux PAB, de consommables informatiques et de fournitures de bureau.
Publicatie28-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Delen en toebehoren van fotokopieerapparaten (30125000)
Regiocode (NUTS) Région wallonne (BE3)
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Aankondiging van een gegunde opdracht

Dynamický nákupní systém na výpočetní techniku 2018 -2022/XIII

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka vybrané výpočetní techniky a příslušenství pro potřeby ÚJF.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Personal computers (30213000)
Regiocode (NUTS) Střední Čechy (CZ02)
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Aankondiging van een gegunde opdracht

Rámcová dohoda na nákup tiskových zařízení a spotřebního materiálu

Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, přičemž rámcová dohoda je uzavřena na dobu 48 měsíců (dále též jen „Rámcová dohoda“). Rámcová dohoda je uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Jednotlivé veřejné zakázky tudíž budou zadávány na základě Rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky Rámcové dohody. Předmětem p...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Printers en plotters (30232100)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Aankondiging van een gegunde opdracht

DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM PRO PRŮBĚŽNÉ A OPAKOVANÉ NÁKUPY VÝPOČETNÍ TECHNIKY_LISTOPAD_01/2022

Průběžné a opakované nákupy výpočetní technicky; blíže viz zadávací podmínky.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Draagbare computers (30213100)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse Rectificatie

Bedruckte Brief- und Kuvertierhüllen, Versandtaschen

Die AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse schreibt in Form eines EU-weiten, offenen Vergabeverfahrens den Kauf und die Lieferung von Versandtaschen aus. Die Belieferung erfolgt an die Standorte in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln und in der Freien Hansestadt Hamburg.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Enveloppen, postbladen en blanco briefkaarten (30199200)
Regiocode (NUTS) Deutschland (DE)
Česká republika - Ministerstvo vnitra Aankondiging van een gegunde opdracht

Dynamický nákupní systém pro centrální nákup státu na dodávky ICT komodit pro roky 2019 - 2022

Předmětem této veřejné zakázky bylo zavedení dynamického nákupního systému ("DNS") dle § 138 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na průběžné centrální dodávky ICT komodit (stolních počítačů, plochých monitorů, přenosných počítačů, klávesnic a myší) dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, včetně jejich dopravy do místa plně...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Draagbare computers (30213100)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
Ministerstvo práce a sociálních věcí Aankondiging van een gegunde opdracht

Dodávka poukázek na stravování pro zaměstnance MPSV

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení a poskytnutí poukázek na stravování, na které lze čerpat stravovací služby ve smyslu ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stravenky” nebo „poukázky na stravování“). Hodnota stravenky: 100 Kč Forma stravenky: papírová verze stravenek Předmětem plnění je také - rozbalíčkování do personalizovanýc...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Chequeformulieren (22440000)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Aankondiging van een gegunde opdracht

Spotřební materiál pro zařízení HP a další vybrané značky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálního spotřebního materiálu, tj. spotřebního materiálu (dále také jako „zboží“) vyrobeného přímo výrobcem tiskáren a dalších tiskových zařízení (dále jen „tiskárny“), do kterých je spotřební materiál určen. Jedná se o spotřební materiál do tiskáren HP, Canon a Epson v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v Příloze č. 1...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Inktlinten (30192300)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Aankondiging van een gegunde opdracht

Dodávky ceninového papíru, ceninového papíru s aplikovaným holografickým proužkem a termopapíru s aplikovaným holografickým proužkem

Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup a dodávka ceninového papíru, ceninového papíru s aplikovaným holografickým proužkem a termopapíru s aplikovaným holografickým proužkem dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Tato veřejná zakázka je dle ustanovení § 101 zákona rozdělena na části, a to na: A) Dodávky ceninového papíru B) Dodávky ceninového papíru s aplikovaným holografickým proužkem C)...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Drukpapier (30197630)
Regiocode (NUTS) Hlavní město Praha (CZ010)
Vysoké učení technické v Brně Aankondiging van een gegunde opdracht

Dodávky kancelářských potřeb a materiálů - Rámcová dohoda

Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou dodávky kancelářského zboží podrobně vymezeného technickými, obchodními a jinými podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor (30190000)
Regiocode (NUTS) Jihomoravský kraj (CZ064)
Univerzita Komenského v Bratislave Aankondiging van een wijziging

IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Predmetom zákazky je dodanie počítačov, notebookov a ich príslušenstva pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je definovaný položkami z elektronického katalógu, v ktorom je uvedený podrobnejší opis predmetu zákazky, t. j. jednotlivých položiek.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Computeruitrusting en -benodigdheden (30200000)
Regiocode (NUTS) Slovensko (SK)
Univerzita Komenského v Bratislave Aankondiging van een wijziging

IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave

Predmetom zákazky je dodanie počítačov, notebookov a ich príslušenstva pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je definovaný položkami z elektronického katalógu, v ktorom je uvedený podrobnejší opis predmetu zákazky, t. j. jednotlivých položiek.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Computeruitrusting en -benodigdheden (30200000)
Regiocode (NUTS) Slovensko (SK)
The Office of Government Procurement Aankondiging van een gegunde opdracht

RFT for Managed Print Services for Transport Infrastructure Ireland (TII)

Transport Infrastructure Ireland (“Contracting Authority”) is seeking tenders for the provision of a Managed Print Service (“MPS”). Please reference the following table for details pertaining to the sections of this RFT;
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Faxapparatuur (32581200)
Regiocode (NUTS) Éire/Ireland (IE)
UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofa w Białymstoku Aankondiging van een gegunde opdracht

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Computeruitrusting en -benodigdheden (30200000)
Regiocode (NUTS) Białostocki (PL841)
Česká republika - Ministerstvo financí Aankondiging van een gegunde opdracht

Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Epson

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Epson, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Pověřující zadavatelé budou odebírat spotřební materiál dle aktuálních potřeb, avšak do výše dle limitů čerpání jednotlivých...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Delen en toebehoren van fotokopieerapparaten (30125000)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
Centrum Informatyki Resortu Finansów Aankondiging van een gegunde opdracht

Zlecenie wykonawcze nr 6 do Umowy Ramowej PN/73/20/VBC

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych. Szczegółowe dane w zakresie przedmiotu zamówienia znajdują się w Tomie III SIWZ.
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Computertoebehoren (30237200)
Regiocode (NUTS) Polska (PL)
Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1 Abt. 4 Aankondiging van een opdracht

Kauf, Lieferung und Montage von RFID-Verbuchungs- und Mediensicherungssystemen

Kauf, Lieferung und Montage von RFID-Verbuchungs- und Mediensicherungssystemen
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Geheugendragers en lezerapparaten (30233000)
Regiocode (NUTS) München (DE212)
Česká republika - Ministerstvo financí Aankondiging van een gegunde opdracht

Rámcová dohoda na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Xerox

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka výhradně originálních, nových a nerepasovaných tonerů, inkoustů či jiného spotřebního materiálu pro tisková zařízení výrobce Xerox, jejichž přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky. Pověřující zadavatelé budou odebírat spotřební materiál dle aktuálních potřeb, avšak do výše dle limitů čerpání jednotlivých...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Delen en toebehoren van fotokopieerapparaten (30125000)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Aankondiging van een gegunde opdracht

Rámcová dohoda na nákup počítačů, notebooků a souvisejícího příslušenství

Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu 4 let (48 měsíců) na dodávky stolních počítačů a notebooků s operačním systémem Windows 10, monitorů, souvisejícího příslušenství a další drobné výpočetní techniky (dále též jen „zboží“ nebo „HW“), a to se standardním software (dále jen „SW“) a potřebnými licencemi k jeho užití, je-li SW součásti p...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Personal computers (30213000)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Aankondiging van een gegunde opdracht

Spotřební materiál pro zařízení OKI a další vybrané značky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálního spotřebního materiálu, tj. spotřebního materiálu (dále také jako „zboží“) vyrobeného přímo výrobcem tiskáren a dalších tiskových zařízení (dále jen „tiskárny“), do kterých je spotřební materiál určen. Jedná se o spotřební materiál do tiskáren OKI, UTAX a HP OfficeJet 202 Mobile Printer v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkam...
Publicatie27-01-2023
Opdrachtcode (CPV) Delen en toebehoren van fotokopieerapparaten (30125000)
Regiocode (NUTS) Česko (CZ0)
truck tower-crane sharing