Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst voor de aankoop en onderhoud van SAN, gecentraliseerde storage systemen, back-up omgeving en archiveringsoplossingen.

Raamovereenkomst voor de aankoop en onderhoud van SAN, gecentraliseerde storage systemen, back-up omgeving en archiveringsoplossingen.

Publicatiedatum
20-11-2014
Opdrachtcodes (CPV)
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De opdracht is niet gegund
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Goetghebeur Jan Maria

Overige nadere inlichtingen

Infrabel NV heft, na inwinnen van juridisch advies, beslist om over te gaan tot de herpublicatie in één lot, Dit omdat het volgens de wet op de overheidsopdrachten te ingewikkeld zou zijn om de onderlinge compatibiliteit tussen de verschillende loten contractueel vast te leggen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1288 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!