Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Levering van aardgas en elektriciteit voor 43 huisvestingsmaatschappijen

Levering van aardgas en elektriciteit voor 43 huisvestingsmaatschappijen

Publicatiedatum
06-07-2015
Opdrachtcodes (CPV)
09123000 - Aardgas
09310000 - Elektriciteit
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Woonhaven Antwerpen
Postadres
Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
De heer Guy Smeulders

Overige nadere inlichtingen

A. Rechtzettingen
Rechtzetting 1: Volgend wordt geschrapt in artikel 202 op pagina 5/22 van het bestek:
De startdatum voor het perceel van Woonpunt Mechelen wordt vastgelegd op 1/01/2016.
Rechtzetting 2: Volgend wordt geschrapt in artikel 401.2 en 401.3 op pagina 5-6/22 van het bestek:
, inclusief bijdrage voor hernieuwbare energie en de WKK-bijdrage voor Vlaanderen
Rechtzetting 3: Het artikel 402.2 op pagina 7/22 van het bestek wordt als volgt gewijzigd:
2. Prijsbepaling laagspanning
De inschrijver bepaalt een vaste eenheidsprijs ( EUR /kWh), afgerond op maximaal 5 cijfers na de komma. Voor elk opgevraagd tarief in de inventaris wordt een eenheidsprijs opgegeven (dag- en nachttarief en normaal tarief). De opgegeven eenheidsprijs omvat de totale prijs voor de energie, inclusief bijdrage groene stroom, bijdrage hernieuwbare energie en de WKK-bijdrage voor Vlaanderen en de bijkomende dienstverlening. Daar de distributienettarieven, transmissienettarieven, en alle andere bijdragen, heffingen en taksen wettelijk worden vastgelegd en deze voor iedere inschrijver dezelfde zijn worden deze niet mee opgenomen in de opgegeven eenheidsprijs. De eenheidsprijzen gelden voor het gehele perceel gedurende de leveringstermijn van de opdracht. Er zijn geen herzieningsformules van toepassing, noch afzonderlijke verrekeningen van welke aard dan ook. De opgegeven eenheidsprijs door de inschrijver ligt vast gedurende de leveringstermijn. De opgegeven eenheidsprijzen gelden voor het energieverbruik van de gemeenschappelijke delen of voor leegstand.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!