Aankondiging van een opdracht

ECRANS DIGITAUX INTERACTIFS, ECRANS DE VISUALISATION ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES

Leveringen
Publicatie datum
23-04-2020
Deadline
26-05-2020 10:15
Geraamde totale waarde
4350000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
SPF BOSA DG CFP | 1000 Bruxelles, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | CMS
Opdrachtcodes (CPV)
30125100 - Tonerpatronen
30125110 - Toner voor laserprinters/faxapparaten
30230000 - Computerapparatuur
30231300 - Beeldschermen
Korte inhoud
le présent marché concerne l’acquisition d’écrans digitaux interactifs, d’écrans de visualisation et de
consommables informatiques répartis en 2 lots
Beschrijving percelen

Perceel 1: écrans digitaux interactifs et écrans de visualisation

Beschrijving
acquisition d'écrans digitaux interactifs et d'écrans de visualisation
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30231300 - Beeldschermen
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: consommables informatiques

Beschrijving
acquisition de consommables informatiques (cartouches jet d’encre et laser, rubans pour impression,…)
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30125100 - Tonerpatronen
30125110 - Toner voor laserprinters/faxapparaten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
voir cahier spécial des charges

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
voir cahier spécial des charges
Minimum vereisten
Classe: N/A, Catégorie: N/A
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

voir cahier spécial des charges
truck tower-crane sharing