Aankondiging van een opdracht

INTERACTIEVE DIGITALE SCHERMEN, VISUALISERINGSCHERMEN EN VERBRUIKSARTIKELEN VOOR INFORMATICA

Leveringen
Publicatie datum
23-04-2020
Deadline
26-05-2020 10:15
Geraamde totale waarde
4350000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
FOD BOSA DG FAP | 1000 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | CMS
Opdrachtcodes (CPV)
30125100 - Tonerpatronen
30125110 - Toner voor laserprinters/faxapparaten
30230000 - Computerapparatuur
30231300 - Beeldschermen
Korte inhoud
de opdracht betreft de aanschaf van interactieve digitale schermen, van visualiseringschermen en van
verbruiksartikelen voor informatica verdeeld in 2 percelen
Beschrijving percelen

Perceel 1: interactieve digitale schermen en visualiseringschermen

Beschrijving
aanschaf van interactieve digitale schermen en van visualiseringschermen
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30231300 - Beeldschermen
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: verbruiksartikelen voor informatica

Beschrijving
aanschaf van verbruiksartikelen voor informatica (inktcartridges, tonercartridges, linten voor het printen,….)
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30125100 - Tonerpatronen
30125110 - Toner voor laserprinters/faxapparaten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
zie bestek
Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

zie bestek
truck tower-crane sharing