Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamcontract Desktopsystemen 2020

Leveringen
Publicatie datum
17-04-2020
Waarde
1.620.669,83 EUR
Aanbestedende overheid
Opgroeien regie | 1060 Brussel, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | De heer Hannes Lombaert
Opdrachtcodes (CPV)
30230000 - Computerapparatuur
30232110 - Laserprinters
30237200 - Computertoebehoren
48920000 - Kantoorautomatiseringssoftware
Korte inhoud
Levering van desktops, notebooks, workstations, tablets,projectoren, printers, multifunctionals, scanners, bureautica-software, toebehoren en bijhorende diensten aan Opgroeien regie of de toegetreden instelling.
Dit contract garandeert geen exclusiviteit i.v.m. de levering van de vermelde artikelen. Deze opdracht is een bestellingsopdracht. Dit is een opdracht in het kader waarvan Opgroeien regie of de toegetreden instelling de verbintenis aangaat, zonder enige opgave van hoeveelheid of waarde, een leverancier te belasten met de uitvoering van alle of een gedeelte van sommige categorieën van prestaties, naarmate de behoeften zich doen gevoelen.
Dit contract is jaarlijks verlengbaar tot een maximale totale looptijd van 3 jaar.
Gunningen

Perceel 1: Desktops, notebooks, workstations, tablets, hybride toestellen, projectoren

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
1.176.920,00 EUR
Bedrijven
DELL NV | 1731 Asse, BE | www.dell.be

Perceel 2: Printers, scanners en multifunctionals

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
117.666,07 EUR
Bedrijven
Econocom Products & Solutions Benelux | 1050 Elsene, BE | www.econocom.com

Perceel 3: Bureautica-software

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
250.212,83 EUR
Bedrijven
AXI nv | 2830 Willebroek, BE | www.axi.be

Perceel 4: Toebehoren

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
75.870,93 EUR
Bedrijven
Mimeos nv. | 1380 Lasne, BE | www.spie-ics.be
truck tower-crane sharing