Aankondiging van een gegunde opdracht

Huur en omnium onderhoud van multifunctionals voor een periode van 5 jaar voor gemeentediensten, gemeentescholen en OCMW inclusief aankoop papier

Leveringen
Publicatie datum
13-04-2016
Waarde
343.802,09 EUR
Aanbestedende overheid
Gemeente Mol | 2400 Mol, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
30197643 - Fotokopieerpapier
30232100 - Printers en plotters
Korte inhoud
Huur en omnium onderhoud van kopieermachines voor een periode van 5 jaar vanaf 1 april 2016.
Het aantal toestellen wordt geraamd op 36. Dit geschatte aantal impliceert geen afnameverplichting voor dit aantal.
De vermelde volumes (toestellen en afdrukken) zijn indicatief en houden geen enkele verbintenis in voor het gemeentebestuur.
De opdracht omvat ook
- aansluiten en bedrijfsklaar maken van de toestellen
- initiatie en opleiding tot gebruik
In de opdracht zijn 6 toestellen voorzien voor het OCMW. Deze toestellen worden aan dezelfde voorwaarden gegund als de rest van de toestellen. Ze moeten echter afzonderlijk gefactureerd worden aan het OCMW van Mol.
Gunningen

Huur en omnium onderhoud van multifunctionals voor een periode van 5 jaar voor gemeentediensten, gemeentescholen en OCMW inclusief aankoop papier

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
343.802,09 EUR
Bedrijven
Konica Minolta
truck tower-crane sharing