Euroopa Parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Aankondiging van een opdracht

Ajutise näituse "Rahutu noorus: 70 aastat Euroopas üles kasvamist" kavandamine, tootmine, paigaldamine ning selle hooldamine ja demonteerimine

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Euroopa Parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Relations with the Citizens, House of European History
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
rue Wiertz 60
Linn
Brussels
Sihtnumber
1047
NUTS kood
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
Mr R. Evers – PHS00A77
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Hankijaprofiili aadress:   -

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   ei

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.3) Teabevahetus

Lisateavet saab

eespool nimetatud aadressil

Juurdepääs hankedokumentidele on piiratud. Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2838

Pakkumused või osalemistaotlused saata

eespool nimetatud aadressil

elektrooniliselt aadressil:   -

Elektrooniliseks teabevahetuseks on vajalikud vahendid, seadmed või failivormingud, mis ei ole üldkättesaadavad. Informatsioon nende kohta on saadaval (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: -

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Ajutise näituse "Rahutu noorus: 70 aastat Euroopas üles kasvamist" kavandamine, tootmine, paigaldamine ning selle hooldamine ja demonteerimine

Viitenumber:   COMM/DG/AWD/2017/772.

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   92521100 - Muuseumi väljapanekute teenused

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Ehitustööd

II.1.4) Lühikirjeldus

Euroopa Parlament on otsustanud avaldada selle pakkumiskutse, et kavandada, toota ja paigaldada ajutine näitus ning seda hooldada ja see demonteerida. Näituse teema on "Rahutu noorus: 70 aastat Euroopas üles kasvamist" ja see asub Brüsselis Euroopa Ajaloo Majas.

II.1.5) Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   1.100.000,00

Vääring:   EUR

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   ei

II.2) Kirjeldus

II.2.1) Nimetus

-

Osa nr:   -

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   79930000 - Tellimustoodete kujundamine

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Põhiline teostamise koht:   töövõtjate ruumid ja Brüssel – Euroopa Ajaloo Maja.

II.2.4) Hanke kirjeldus

Pakkumiskutse eesmärk on sõlmida ehitustööde leping Euroopa Ajaloo Majas Brüsselis ajutise näituse "Rahutu noorus: 70 aastat Euroopas üles kasvamist" kavandamiseks, tootmiseks, paigaldamiseks ning selle hooldamiseks ja demonteerimiseks. Need teenused/tööd hõlmavad järgmist:

1. ajutise näituse kavandamine;

2. olemasolevate ruumide sisustamine, eksponaatide paigaldustugede ja eksponeerimisaluste, vaheseinte, mööbli ja vitriinide tootmine, kohaletoimetamine ja paigaldamine, sh eksponaatide, graafika ja lavaelementide paigaldamine ja käsitsemine;

3. valgustusseadmete, audiovisuaal- ja multimeediariistvara ning kõigi muude vajalike tehniliste paigaldiste (sh väljapaneku juhtsüsteemi) tarne ja paigaldamine, pidades silmas olemasoleva valgustussüsteemi (Medialon) osade ja lakke kinnitatud võrkude taaskasutamist;

4. kogu audiovisuaal- ja multimeediatarkvara väljatöötamine ja kasutuselevõtt;

5. ajutise näituse hooldamine (sh aeg-ajalt vitriinides olevate eksponaatide vahetamine), et hoida see heas töökorras ja vähendada sellega seisakuaega;

6. ajutise näituse demonteerimine, sorteerimine ja kõrvaldamine;

7. sisu, pildimaterjali, filmimaterjali ja muusika otsimine ja omandamine, sh vajalikud õigused näituste jaoks, veebipõhise ja trükimaterjalina kasutamiseks;

8. palissaadi paigaldamine.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6) Eeldatav maksumus või suurusjärk

-

II.2.7) Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes:   29

Seda lepingut võidakse uuendada:   ei

Uuenduste kirjeldus:   -

II.2.9) Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta

Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:   -

II.2.10) Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus:   ei

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.12) Teave elektrooniliste kataloogide kohta

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi:   ei

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   ei

II.2.14) Lisateave

-

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1) Osalemistingimused

III.1.1) Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

pakkuja peab täitma vähemalt 1 järgmise tingimuse:

a) pakkuja (v.a rahvusvaheline organisatsioon) on kantud asjaomasesse kutse- või äriregistrisse;

b) pakkujal peab olema teenuste osutamiseks asukohariigis lepingu täitmise luba tõendav eriluba või erikutseorganisatsiooni liikmelisus.

III.1.2) Majanduslik ja finantsseisund

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   ei

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

Võimalikud miinimumnõuded:

pakkujatel peab olema asjakohastes õigusaktides nõutud kohane kehtiv vastutuskindlustus eelkõige lepingu täitmisega seotud riskide ja kahju vastu.

Pakkujad peavad tõendama, et nende viimase 3 lõpetatud raamatupidamisaruannetega majandusaasta keskmine käive lepinguga hõlmatud valdkonnas on vähemalt 1 000 000 EUR.

III.1.3) Tehniline ja kutsealane suutlikkus

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   ei

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

Võimalikud miinimumnõuded:

vähemalt 8 aastat kogemusi sarnast liiki ja sarnase keerukusega näituste kujundamises nagu on kirjeldatud kõnealuses pakkumismenetluses;

vähemalt 4 näituse kujundamine, millest

— vähemalt 2 on vähemalt 500 m2;

— vähemalt 2 tootmise kogumaksumus on vähemalt 750 000 EUR;

— vähemalt 3 käsitlevad muuseumi eksponaate;

— vähemalt 1, mille puhul kasutati kultuuri (film, muusika, mood, kunst, televisioon) uuenduslikul viisil muuseumi narratiivi kontekstis;

— vähemalt 2 peavad olema lõpule viidud ja need pidid jõudma vähemalt lõpliku vastuvõtu tasandini. Need projektid ei tohiks olla lõpetatud rohkem kui 5 aastat tagasi;

vähemalt 8 aastat kogemusi kõnealuse pakkumismenetlusega sarnast liiki ja sarnase keerukusega näituste tehnilises arendamises, tootmises ja paigaldamises;

vähemalt 3 viimase 8 aasta jooksul lõpule viidud näituse tootmine ja paigaldamine, mille

— näituseruumid olid vähemalt 500 m2;

— maksumus oli vähemalt 750 000 EUR;

— puhul toimus projektijuhtimine;

— puhul arendati välja audiovisuaaltarkvara (video, multimeedia, interaktiivsed elemendid);

— puhul oli vähemalt 2 näitust, mille jaoks toodeti säilitamiseks mõeldud muuseumivitriinid;

— puhul viidi ellu muuseumiseadmete (sh valgustus, audiovisuaalseadmed, multimeedia, muuseumi mööbel jne) integreerimine ja paigaldamine;

vanemkujundaja:

— kellel on asjakohased kvalifikatsioonid;

— kellel on vähemalt 10 aastat asjakohaseid kogemusi;

— kes on võimeline töötama inglise keeles;

projektijuht:

— kellel on asjakohased kvalifikatsioonid;

— kellel on vähemalt 10 aastat asjakohaseid kogemusi selles valdkonnas ja viimase 8 aasta jooksul vähemalt 3 tõendatud näituseprojekti, mille suurus ja keerukus on sarnased kõnealuses pakkumismenetluses kirjeldatuga;

— kes on võimeline töötama inglise keeles;

tõlgendav planeerija:

— kellel on asjakohased kvalifikatsioonid;

— kellel on vähemalt 5 aastat asjakohaseid kogemusi;

— kes on võimeline töötama inglise keeles;

audiovisuaalse tarkvara/meedia direktor:

— kellel on asjakohased kvalifikatsioonid;

— kellel on vähemalt 10 aastat asjakohaseid kogemusi audiovisuaal- ja multimeedia tootmises, sh stsenaariumide kirjutamises, filmimises ja toimetamises;

— kes on võimeline töötama inglise keeles;

graafilise kunsti ekspert:

— kellel on asjakohased kvalifikatsioonid;

— kellel on vähemalt 5 aastat asjakohaseid kogemusi graafilises kujunduses;

— kes on võimeline töötama inglise keeles;

tööde koordineerija/juhataja:

— kellel on asjakohased kvalifikatsioonid;

— kellel on 10 aastat asjakohaseid kogemusi selles valdkonnas ja viimase 8 aasta jooksul vähemalt 3 tõendatud näituseprojekti, mille suurus ja keerukus on sarnased kõnealuses pakkumismenetluses kirjeldatuga;

— kes on võimeline töötama inglise keeles;

eksponaatide paigaldustugede ekspert:

— kellel on asjakohased kvalifikatsioonid;

— kellel on vähemalt 10 aastat asjakohaseid kogemusi paigaldustugede väljatöötamises;

— kes on võimeline töötama inglise keeles;

kunsti käsitleja:

— kellel on asjakohased kvalifikatsioonid;

— kellel on vähemalt 6 aastat asjakohaseid kogemusi kunsti käsitsemises kõnealuse lepingu jaoks asjakohastes valdkondades;

— kes on võimeline töötama inglise keeles;

audiovisuaalse riistvara ekspert:

— kellel on asjakohased kvalifikatsioonid;

— kellel on vähemalt 10 aastat asjakohaseid kogemusi näitustel seadmete integreerimises;

— kes on võimeline töötama inglise keeles.

III.1.5 Teave reserveeritud hankelepingute kohta

Leping on reserveeritud kaitstud töö keskustele ja ettevõtjatele, kelle eesmärk on puudega või ebasoodsas olukorras olevate isikute sotsiaalne ja kutsealane integreerimine:   ei

Hankelepingut täidetakse ainult kaitstud tööhõive programmide raames:   ei

III.2) Lepingu tingimused

III.2.1) Teave teatava kutseala kohta

Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad:   -

Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile:   -

III.2.2) Lepingu täitmise tingimused

Vt lepingu projekti.

III.2.2) Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid:   jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   ei

Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:   -

Hange hõlmab dünaamilise hankesüsteemi loomist:   ei

Dünaamilist hankesüsteemi võivad kasutada teised hankijad:   ei

IV.1.4) Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta

Kasutatakse mitmeetapilist hankemenetlust, et järk-järgult vähendada konkureerivate lahenduste või läbirääkimistel käsitletavate pakkumuste arvu:   ei

IV.1.5) Teave läbirääkimiste kohta

Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping läbirääkimisteta esialgsete pakkumuste alusel:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatakse elektroonilist oksjonit:   ei

Lisateave elektroonilise oksjoni kohta:   -

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   ei

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   -

IV.2.2) Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Kuupäev:   14-09-2017

Kohalik aeg:   17:00

IV.2.3) Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud

-

IV.2.4) Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

Kestus kuudes:   6

IV.2.7) Pakkumuste avamise tingimused

Kuupäev:   21-09-2017

Kohalik aeg:   10:00

Pakkumuste avamise koht:   vt tingimusi.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:   vt tingimusi.

VI osa: Lisateave

VI.1) Teave hanke kordumise kohta

See on korduv hange:   ei

Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:   -

VI.2) Teave elektrooniliste töövoogude kohta

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi:   ei

Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist:   ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid:   ei

VI.3) Lisateave

Ruumides toimub vabatahtlik asukoha külastus 30.8.2017. Lisateavet vt tingimustest.

Euroopa Parlament jätab endale komisjoni 29.10.2012 delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 (millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirjad), mida on viimati muudetud komisjoni 30.10.2015 delegeeritud määrusega (EL) 2015/2462) artikli 134 lõike 1 punkti e kohaselt õiguse kasutada väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetlust.

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus
Postiaadress
-
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Faks
+352 4303-2600
Internetiaadress
-

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   vaidlustuste esitamise tähtaja/tähtaegade kohta teabe saamiseks palume võtta ühendust vaidlustuste eest vastutava asutusega.

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus
Postiaadress
-
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Faks
+352 4303-2600
Internetiaadress
-

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

02-08-2017