Aankondiging van een opdracht

Tekninen ja organisatorinen tuki digitaalista kuljetuksen ja logistiikan foorumia varten

Diensten
Publicatie datum
21-01-2020
Deadline
26-03-2020 16:00
Geraamde totale waarde
500000.00 EUR
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Euroopan komissio, MOVE – Mobility and Transport, MOVE.DDG2.D.1 – Maritime Transport and Logistics | 1040 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten | Astrid Schlewing
Opdrachtcodes (CPV)
73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
Korte inhoud
Tavoitteena on tehdä 1 puitesopimus valitun tarjoajan kanssa (tarjoajaan viitataan sopimusosapuolena tämän tarjouspyynnön yhteydessä) tuen toimittamiseksi digitaalista kuljetuksen ja logistiikan foorumia (Digital Transport and Logistics Forum – DTLF) ja sen alaryhmiä sekä komissiota varten.
Tukea tarvitaan 4 seuraavalla alalla:
ala 1: teknisen asiantuntemuksen ja tuen toimittaminen DTLF-foorumia ja sen alaryhmiä varten,
ala 2: viestintä ja tiedotus,
ala 3: DTLF-foorumin ja sen alaryhmien kokousten järjestäminen ja seuranta sekä asiakirjojen hallinta,
ala 4: tuki työpajojen järjestämistä varten.
Beschrijving
Beschrijving
Sopimuksen kohteena on tekninen ja organisatorinen tuki digitaalista kuljetuksen ja logistiikan foorumia varten.
Looptijd
36 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
Regiocode (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
truck tower-crane sharing