Aankondiging van een opdracht

Technische en organisatorische ondersteuning voor het digitaal forum voor vervoer en logistiek

Diensten
Publicatie datum
21-01-2020
Deadline
26-03-2020 16:00
Geraamde totale waarde
500000.00 EUR
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Europese Commissie, MOVE — Mobility and Transport, MOVE.DDG2.D.1 — Maritime Transport and Logistics | 1040 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten | Astrid Schlewing
Opdrachtcodes (CPV)
73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
Korte inhoud
De doelstelling is het sluiten van een enkelvoudige raamovereenkomst met de geselecteerde inschrijver (hierna de contractant genoemd in het kader van deze oproep tot inschrijving) voor de verlening van ondersteuning aan het DTLF (digitaal forum voor vervoer en logistiek), zijn subgroepen en de Commissie.
De ondersteuning is nodig op vier gebieden:
gebied 1: verlening van technische deskundigheid en ondersteuning aan het DTLF en subgroepen;
gebied 2: communicatie en verspreiding;
gebied 3: organisatie en follow-up van de vergaderingen van het DTLF en zijn subgroepen en documentbeheer;
gebied 4: ondersteuning bij de organisatie van workshops.
Beschrijving
Beschrijving
Technische en organisatorische ondersteuning voor het digitaal forum voor vervoer en logistiek.
Looptijd
36 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management
Regiocode (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
truck tower-crane sharing