Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor aankoop van grafisch computermateriaal

Leveringen
Publicatie datum
23-04-2020
Aanbestedende overheid
Karel de Grote Hogeschool VZW | 2018 Antwerpen, BE | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
30210000 - Machines voor dataprocessing (hardware)
30220000 - Digitalecartografie-uitrusting
30230000 - Computerapparatuur
Korte inhoud
De opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor de levering van computermateriaal gericht op grafische toepassingen en videomontage en tablets gericht op educatief gebruik zoals nader omschreven in titel 3 van onderhavig bestek.
truck tower-crane sharing