Aankondiging van een opdracht

Aankoop en levering pc's, portables en schermen

Leveringen
Publicatie datum
28-04-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
GO! Scholengroep 19 'Dender' | 9300 Aalst, BE | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
30213000 - Personal computers
30230000 - Computerapparatuur
30231300 - Beeldschermen
Korte inhoud
Aankoop en levering van 16 mini-pc's, 184 pc's, 30 portables en 119 schermen.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Mini pc

Beschrijving
Mini pc
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30213000 - Personal computers
30230000 - Computerapparatuur
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Service & Garantie - 20

Perceel 2: Pc's met Core I3 of gelijkwaardig

Beschrijving
Pc's met Core I3 of gelijkwaardig
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30213000 - Personal computers
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Service & Garantie - 20

Perceel 3: Pc's met Core i5 of gelijkwaardig

Beschrijving
Pc's met Core i5 of gelijkwaardig
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30213000 - Personal computers
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Service & Garantie - 20

Perceel 4: Pc's met Core i7 of gelijkwaardig

Beschrijving
Pc's met Core i7 of gelijkwaardig
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30213000 - Personal computers
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Service & Garantie - 20

Perceel 5: Portable met Core i3 of gelijkwaardig

Beschrijving
Portable met Core i3 of gelijkwaardig
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30230000 - Computerapparatuur
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Service & Garantie - 20

Perceel 6: Portable met Core i5 of gelijkwaardig

Beschrijving
Portable met Core i5 of gelijkwaardig
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30230000 - Computerapparatuur
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Service & Garantie - 20

Perceel 7: Klein beeldscherm

Beschrijving
Klein beeldscherm
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30231300 - Beeldschermen
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Service & Garantie - 20

Perceel 8: Groot beeldscherm

Beschrijving
Groot beeldscherm
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30231300 - Beeldschermen
Gunningscriteria
Kwaliteit: Kwaliteit - 40
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Service & Garantie - 20
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Minimum vereisten
Enkel dit document zal aanvaard worden.
truck tower-crane sharing