Aankondiging van een gegunde opdracht

Locations de copieurs multifonctions pour les services communaux et les écoles communales

Leveringen
Publicatie datum
30-04-2020
Aanbestedende overheid
Binche | 7130 Binche, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
30120000 - Fotokopieer- en offsetdrukmachines
30195200 - Elektronische copyboards of toebehoren
50314000 - Reparatie en onderhoud van faxtoestellen
Korte inhoud
Location, livraison, installation, maintenance et paramétrage de copieurs multifonctions et imprimantes
truck tower-crane sharing