Aankondiging van een opdracht

LEVEREN OP AFROEP VAN KANTOORMATERIAAL VOOR DE DUUR VAN 4 JAAR (stad + OCMW + AGB Tienen)

Leveringen
Publicatie datum
13-04-2016
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
College van burgemeester en schepenen van de stad Tienen | 3300 Tienen, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
30100000 - Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair
30191000 - Kantooruitrusting, uitgez. meubilair
30192000 - Kantoorbenodigdheden
30192700 - Kleine kantoorbenodigdheden
Korte inhoud
Voorwerp van deze leveringen:
LEVEREN OP AFROEP VAN KANTOORMATERIAAL VOOR DE DUUR VAN 4 JAAR (stad + OCMW + AGB Tienen)
Ref. SEC/2016/01
Deelnemers:
samengevoegde opdracht waarin stad Tienen, OCMW Tienen en AGB Tienen de deelnemers zijn
Leverplaats stad + AGB Tienen: Stadhuis
Grote Markt 27
3300 Tienen
Leverplaatsen OCMW Tienen: OCMW - Sociaal Huis WZC Keienhof - rusthuis
Kabbeekvest 110 Keibergstraat 71
3300 Tienen 3300 Kumtich
Duur van de opdracht:
De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 4 jaar en neemt een aanvang op 1 augustus 2016. De overeenkomst neemt dus sowieso een einde op 31 juli 2020.
Toelichting:
uitvoerige beschrijving zie deel C “ Technische bepalingen”
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 75
Kwaliteit: dienstverlening - 25
truck tower-crane sharing