Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst multifunctionele apparatuur voor groep Genk en aan de groep Genk gerelateerde organisaties/besturen.

Leveringen
Publicatie datum
26-04-2016
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Stad Genk | 3600 Genk, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
30121200 - Fotokopieerapparatuur
30232100 - Printers en plotters
Korte inhoud
Raamovereenkomst multifunctionele apparatuur voor groep Genk en aan de groep Genk gerelateerde organisaties/besturen.
Beschrijving percelen

Perceel 1: huren van multifunctionele reproductieapparatuur

Beschrijving
huren van multifunctionele reproductieapparatuur
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30121200 - Fotokopieerapparatuur

Perceel 2: Aankoop, configuratie, installatie, opleiding, implementatie en onderhoud van digitale kleurprintapparatuur.

Beschrijving
Aankoop, configuratie, installatie, opleiding, implementatie en onderhoud van digitale kleurprintapparatuur.
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30232100 - Printers en plotters
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Minimum vereisten
.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
.
Minimum vereisten
.
truck tower-crane sharing