Aankondiging van een gegunde opdracht

UITNODIGING TOT DEELNEMING "Printers en MFP’s – leasing inclusief onderhoud“

Leveringen
Publicatie datum
01-04-2020
Waarde
14.000.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw | 2600 Berchem, BE | Eric De Brabanter
Opdrachtcodes (CPV)
30120000 - Fotokopieer- en offsetdrukmachines
Korte inhoud
De Aanbestedende Overheid wenst een Raamovereenkomst af te sluiten voor het leveren (huur of aankoop) en het onderhouden van digitale Multifunctionele Printers, gewone printers en bijhorende beheersoftware. Er worden volgende types opgenomen in de Inventaris :
• 1 zwart/wit printer
• 1 kleuren printer
• 5 zwart/wit MFP’s
• 4 kleuren MFP’s
• 1 x beheersoftware
Er wordt tevens gevraagd om bijkomend een Catalogus op te stellen met extra interessante hardware en software oplossingen.
Gunningen
Aantal inschrijvingen
2
Waarde
15.000.000,00 EUR
Bedrijven
CANON | Diegem, BE
Konica | Machelen, BE
truck tower-crane sharing