Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

70C/385224 levering kantoormateriaal

Leveringen
Publicatie datum
14-04-2016
Deadline
16-05-2016 12:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 | 1060 Brussel, BE | Nutssectoren | Vervoersdiensten per spoor
Opdrachtcodes (CPV)
30192000 - Kantoorbenodigdheden
Korte inhoud
levering van kantoormateriaal en drukwerk
Beschrijving

Levering van kantoormateriaal en drukwerk

Beschrijving
Levering van kantoormateriaal en drukwerk
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30192000 - Kantoorbenodigdheden
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Omzet kunnen voorleggen van de laatste drie jaar die > is dan € 25 MIO/jaar.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
De inschrijver moet een referentielijst (van de laatste drie jaar) kunnen voorleggen van gelijkaardige opdrachten + overzicht van het produktgamma.
- De opdrachtnemer moet een algemene omschrijving van de uitrusting en de infrastructuur van het bedrijf voorleggen en de mogelijkheden tot gedecentraliseerde leveringen in België met beschrijving van de distributiemogelijkheden en organisatie.
- De inschrijver moet aantonen dat een levering binnen de 5 werkdagen mogelijk is.
- Hij moet drukwerken kunnen leveren aan Infrabel. Deze drukwerken kunnen gedrukt worden in eigen beheer of via een gespecialiseerde firma.
- De inschrijver moet aantonen aan de volgende specificaties te voldoen inzake e-invoicing en e-cataloog:
Specificaties voor E-Invoicing:
System : SAP PI with Seeburger AS2-Adapter; AS2, CONNECT Version 2.1, Drummond Certified EDIINT AS2 Solution, Sending and receiving of EDI messages over the Internet, secure and reliable based on the EDI over Internet (EDIINT) AS2 protocol;
Encryption Algorithm : 3DES ;
Signed : Yes ;
Signatur Algorithmus : SHA-1 ;
MDN : Synchronous;
Signed MDN : Yes ;
Availability : 24/7 ;
Allowed http methods : POST over HTTPS;
Specificaties voor E-Cataloog:
Gebruik van de OCI “Open Catalog Interface” – versie 4.0 of hoger met punch-out functie;
Mogelijkheid tot opzetten van klant-specifieke cataloog;
Mogelijkheid tot “background search” is een plus;
Mogelijkheid tot de functie “Validate” is een plus;
truck tower-crane sharing