Aankondiging van een opdracht

VirgoSapiens-Laptops2016

Leveringen
Publicatie datum
29-04-2016
Deadline
06-06-2016 14:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Virgo Sapiensinstituut vzw | 1840 Londerzeel, BE | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
30213100 - Draagbare computers
Korte inhoud
Levering van laptops met dienstverlening.
De school verstrekt verplicht laptops aan de leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs van een bepaald schooljaar. Om de afhandeling haalbaar te houden is de opdrachtgevende overheid op zoek naar een partij die de laptops kan leveren en een uitgebreide dienstverlening na verkoop kan bieden.
De laptop die wordt verstrekt aan de leerlingen is een nieuwe, ongebruikte laptop die minimaal voldoet aan de technische bepalingen zoals weergegeven in onderhavig bestek.
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing