Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

C9B/0000309214 - Raamovereenkomst voor de levering van kantoorbenodigdheden aan de diensten van de NMBS

Leveringen
Publicatie datum
13-04-2016
Deadline
25-05-2016 11:00
Geraamde totale waarde
4000000.00 -> 4600000.00 EUR
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
NMBS-Procurement & Investment | 1060 Brussel, BE | Nutssectoren | Vervoersdiensten per spoor
Opdrachtcodes (CPV)
30192000 - Kantoorbenodigdheden
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor de levering van kantoorbenodigdheden aan de diensten van de NMBS
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
De kandidaat-firma dient te beschikken over een gezonde financiële basis. Indien nodig, zal een financiële audit worden uitgevoerd om de financiële gezondheid van de onderneming en de echtheid van de geleverde inlichtingen na te gaan. De NMBS behoudt zich het recht voor kandidaten van verdere deelname aan deze opdracht uit te sluiten op grond van de resultaten van de uitgevoerde financiële audit.
De kandidaat verschaft in zijn aanvraag tot deelneming zijn omzet + winst/verliesresultaten over de laatste 3 jaar (opgave in tabelvorm);

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
- De kandidaat verschaft in zijn aanvraag tot deelneming minstens drie (3) referenties of gelijkaardige contracten met andere ondernemingen / overheidsdiensten over de laatste vijf (5) jaar die aantonen dat hij ervaring heeft met de levering van kantoorbenodigdheden en verbruiksartikelen en accessoires voor printers, fax, kopietoestellen en plotters.
- De kandidaat verschaft in zijn aanvraag tot deelneming zijn of haar catalogus.
- De kanidaat beschrijft zijn distributie -en leveringsmogelijkheden op het ganse Belgisch grondgebied, voor een levering binnen de 5 werkdagen vanaf ontvangst van de bestelling via fax of mail.
- De kandidaat dient in de mogelijkheid te zijn om alle communicatie (bestellingen, telefoongesprekken, mails, alle vragen en contacten) perfect in het Nederlands en het Frans te voeren.
truck tower-crane sharing