Aankondiging van een gegunde opdracht

Studie o rámci ekonomické realizace možného systému záruk pro děti v EU, včetně jeho finanční nadace

Diensten
Publicatie datum
30-01-2020
Waarde
600.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Evropská komise, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten | DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
Opdrachtcodes (CPV)
79311400 - Economisch onderzoek
85311300 - Welzijnszorg voor kinderen en jongeren
Korte inhoud
Cílem této studie je definovat rámec ekonomické realizace pro možné záruky na děti v EU, které jsou v souladu se směrnicí z roku 2013. Doporučení pro investice do dětí. Hospodářský a finanční rámec by měl být navržen v souladu s výsledky studie PA o proveditelnosti záruky pro děti v případě ohrožených dětí. Současně by měly být určeny a prozkoumány synergie a úspory z rozsahu umožňující změnu 2/4 z rozměrů systému záruk. Celkovým cílem této akce je tedy připravit podrobnou komplexní studii, která by prozkoumala, jaká by byla nákladově nejefektivnější strategie, kterou by příslušné orgány mohly v praxi realizovat v případě záruky pro děti pro všechny děti v EU ohrožené chudobou. Cílem této studie by mělo být poskytnutí důkladné hospodářské a finanční analýzy návrhu, proveditelnosti, správy a možností realizace možného budoucího systému záruk pro děti ve všech členských státech EU.
Gunningen

Studie o rámci ekonomické realizace možného systému záruk pro děti v EU, včetně jeho finanční nadace

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
599.852,00 EUR
Bedrijven
Luxembourg Institute of Socio-Economic Research | L-4366 Esch-sur-Alzette/Belval, LU
Applica | 1000 Brussels, BE
truck tower-crane sharing