Aankondiging van een gegunde opdracht

Studju dwar il-Qafas ta' Implimentazzjoni Ekonomika ta' Skema tal-UE ta' Garanzija għat-Tfal Possibbli Inkluż il-Bażi Finanzjarja Tagħha

Diensten
Publicatie datum
30-01-2020
Waarde
600.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Il-Kummissjoni Ewropea DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten | DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
Opdrachtcodes (CPV)
79311400 - Economisch onderzoek
85311300 - Welzijnszorg voor kinderen en jongeren
Korte inhoud
L-għan tal-istudju hu li jiddefinixxi qafas ta' implimentazzjoni ekonomika għal garanzija tal-UE għat-tfal possibbli li hija f'konformità mar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-2013. Rakkomandazzjoni dwar l-investiment fit-tfal. Il-qafas ekonomiku u finanzjarju għandu jkun iddisinjat bi qbil mar-riżultati tal-PA "Studju dwar il-fattibbiltà ta' Garanzija għat-Tfal għal Tfal Vulnerabbli". Fl-istess ħin, għandhom jiġu identifikati u eżaminati s-sinerġiji u l-ekonomiji ta' skala li jippermettu d-dimensjonar mill-ġdid 2/4 ta' skema ta' garanzija. Għalhekk, l-għan ġenerali ta' din l-azzjoni hu li jitħejja studju komprensiv iddettaljat li jesplora l-iktar strateġija kosteffettiva għall-awtoritajiet kompetenti biex iwettqu fil-prattika tali garanzija tat-tfal għat-tfal kollha f'riskju ta' faqar fl-UE. Dan l-istudju għandu jimmira li jipprovdi analiżi ekonomika u finanzjarja ddettaljata tal-għażliet ta' disinn, fattibbiltà, governanza u implimentazzjoni ta' Skema ta' Garanzija għat-Tfal futura possibbli fl-Istati Membri kollha tal-UE.
Gunningen

Studju dwar il-Qafas ta' Implimentazzjoni Ekonomika ta' Skema tal-UE ta' Garanzija għat-Tfal Possibbli Inkluż il-Fondazzjoni Finanzjarja Tagħha

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
599.852,00 EUR
Bedrijven
Luxembourg Institute of Socio-Economic Research | L-4366 Esch-sur-Alzette/Belval, LU
Applica | 1000 Brussels, BE
truck tower-crane sharing