Aankondiging van een gegunde opdracht

Študija o ekonomskem izvedbenem okviru za morebitno shemo evropskega jamstva za otroke, vključno z njeno finančno osnovo

Diensten
Publicatie datum
30-01-2020
Waarde
600.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Evropska komisija, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten | DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
Opdrachtcodes (CPV)
79311400 - Economisch onderzoek
85311300 - Welzijnszorg voor kinderen en jongeren
Korte inhoud
Cilj študije je opredeliti ekonomski izvedbeni okvir za morebitno evropsko jamstvo za otroke, ki je v skladu s priporočilom Komisije iz leta 2013 o vlaganju v otroke. Ekonomski in finančni okvir je treba oblikovati v skladu z rezultati pripravljalnega ukrepa „Študija izvedljivosti jamstva za ranljive otroke“. Hkrati je treba določiti in preučiti sinergije in ekonomije obsega, ki omogočajo ponovno dimenzioniranje 2/4 jamstvene sheme. Splošni cilj tega ukrepa je torej pripraviti podrobno izčrpno študijo, ki bo proučila stroškovno najučinkovitejšo strategijo, ki bi jo pristojni organi lahko uporabili v praksi za omenjeno jamstvo za vse otroke v EU, ki so izpostavljeni revščini. Cilj te študije je zagotoviti temeljito ekonomsko in finančno analizo načrta, izvedljivosti, upravljanja in izvedbe možnih prihodnjih shem jamstva za otroke v vseh državah članicah EU.
Gunningen

Študija o ekonomskem izvedbenem okviru za morebitno shemo evropskega jamstva za otroke, vključno z njeno finančno osnovo

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
599.852,00 EUR
Bedrijven
Luxembourg Institute of Socio-Economic Research | L-4366 Esch-sur-Alzette/Belval, LU
Applica | 1000 Brussels, BE
truck tower-crane sharing