Aankondiging van een opdracht

MILIEUVRIENDELIJK PAPIER EN BRIEFOMSLAGEN

Leveringen
Publicatie datum
14-04-2020
Deadline
28-05-2020 10:15
Geraamde totale waarde
16000000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
FOD BOSA DG FAP | 1000 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | CMS
Opdrachtcodes (CPV)
30197630 - Drukpapier
30197640 - Contact- of ander kopieerpapier
30199230 - Enveloppen
30199710 - Gedrukte enveloppen
Korte inhoud
De onderhavige opdracht betreft de levering van ecologisch ingeriemd en onbedrukt papier voor kantooromgevingen, circulair papier voor kantooromgevingen, ecologisch onbedrukt gekleurd papier, ecologisch groot formaat papier en ecologische bedrukte en onbedrukte briefomslagen.
Beschrijving percelen

Perceel 1: milieuvriendelijk kantoorpapier A3/A4

Beschrijving
levering van ecologisch ingeriemd en niet bedrukt papier voor kantooromgevingen in A3 en A4 formaat, wit, 80g/m² en 75g/m².
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30197630 - Drukpapier
30197640 - Contact- of ander kopieerpapier
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: circulair kantoorpapier A3/A4

Beschrijving
levering van circulair ingeriemd en niet bedrukt papier voor kantooromgevingen in A3 en A4 formaat, wit en grijzig in 80g/m².
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30197630 - Drukpapier
30197640 - Contact- of ander kopieerpapier
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Gunningscriteria
Prijs: 50
Kwaliteit: Duurzaamheid - 50

Perceel 3: blanco papier op bobijnen

Beschrijving
levering van niet bedrukt papier (niet gestreken) op bobijnen (pinless paper), kwaliteit voor inktjet voor ColorPro-technologie.
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30197630 - Drukpapier
30197640 - Contact- of ander kopieerpapier
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Gunningscriteria
Prijs: 50
Kwaliteit: Evaluatie proefdruk - 50

Perceel 4: gestreken papier

Beschrijving
levering van ecologisch, niet bedrukt gestreken papier (en toebehoren) dat beantwoord aan de vereisten voor bedrukkingen met HP Indigo 7500 printers en van ecologisch, niet bedrukt gestreken papier in groot formaat.
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30197630 - Drukpapier
30197640 - Contact- of ander kopieerpapier
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 5: niet gestreken (offset) papier

Beschrijving
levering van ecologisch, niet bedrukt, niet gestreken (offset) papier (en toebehoren) dat beantwoord aan de vereisten voor bedrukkingen met HP Indigo 7500 printers en van ecologisch, niet bedrukt, niet gestreken (offset) papier in groot formaat.
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30197630 - Drukpapier
30197640 - Contact- of ander kopieerpapier
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 6: gekleurd papier

Beschrijving
levering van ecologisch, niet bedrukt gekleurd papier voor zowel gebruik in kantooromgevingen als in drukkerijomgevingen.
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30197630 - Drukpapier
30197640 - Contact- of ander kopieerpapier
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 7: milieuvriendelijk bedrukte en onbedrukte briefomslagen

Beschrijving
levering van ecologische bedrukte en onbedrukte briefomslagen in verschillende formaten, grammages, toepassingen,…
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30199230 - Enveloppen
30199710 - Gedrukte enveloppen
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 8: onbedrukte Amerikaanse vensterbriefomslagen op gerecycleerd papier - Fedopress

Beschrijving
de levering van Amerikaanse vensterbriefomslagen met binnendruk geschikt voor een automatische omslagvulling (MPS Series van Pitney Bowes).
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30199230 - Enveloppen
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Gunningscriteria
Prijs: 50
Kwaliteit: Evaluatie proefdruk - 50
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
zie bestek
Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

zie bestek
truck tower-crane sharing