Aankondiging van een opdracht

Petites fournitures de bureau à usage du SPRB

Leveringen
Publicatie datum
24-04-2020
Deadline
20-05-2020 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Direction/Directie Facilities | 1035 Bruxelles/Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
30100000 - Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair
Korte inhoud
Petites fournitures de bureau à usage du SPRB
Beschrijving
Beschrijving
Le présent marché de fournitures porte sur la fourniture échelonnée de petit matériel de bureau destiné au personnel du SPRB.
Looptijd
24 maanden
Regiocode (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Classe: N/A, Catégorie: N/A
truck tower-crane sharing